INA je poduprla program „Kulture doniranja“ Hrvatskog prirodoslovnog muzeja

INA je Hrvatskom prirodoslovnom muzeju predala na čuvanje elaborat pod nazivom „Sinteza naftno-geoloških pojava ugljikovodika na području Dinarida – Ispitivanje površinskih pojava ugljikovodika“ čime je doprinijela kompletiranju zbirke stijena koja se otprije čuva u muzeju. Elaborat koji je INA predala muzeju sastoji se od tri knjige koje su nastale kao rezultat terenskog istraživanja, geološke i…

Održana je sjednica Nadzornog odbora Ine

Na sjednici Nadzornog odbora Ine Nadzorni odbor ponovno je imenovao Niku Dalića, Ivana Krešića i Davora Mayera za članove Uprave Ine za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. Mandat ostalih članova nije mijenjan. Nadzorni odbor je također dao suglasnost na revidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31. prosinca 2018. s…

INA pokreće ulaganje u proizvodnju bitumena u Sisku

Sukladno poslovnom planu za 2019. godinu, na današnjoj sjednici Uprava Ine odobrila je pokretanje projekta proizvodnje bitumena u Sisku. Radi se o projektu predviđenom programom INA R&M Novi smjer 2023. Nastavno na današnje odobrenje Uprave, pokrenut će se pripreme i sve potrebne aktivnosti za ostvarenje plana, a proizvodnja bi trebala početi od ožujka 2021. godine.…

INA ojačala tržišnu poziciju u Crnoj Gori

INA je u Crnoj Gori proširila svoju maloprodajnu mrežu kupnjom pet atraktivnih maloprodajnih lokacija kompanije Pavgord CG, a transakcija je odobrena od strane regulatora za zaštitu tržišnog natjecanja. Ovom akvizicijom INA se dodatno pozicionirala na tržištu Crne Gore. U odnosu na 2017., kada je imala 1% udjela na tržištu, INA će nakon puštanja svih lokacija…

Održan sastanak Uprave Ine s predstavnicima reprezentativnih sindikata na temu programa INA R&M Novi smjer 2023.

Nastavno na najavu provođenja novog razvojnog programa INA R&M Novi smjer 2023., najavljenog u prosincu prošle godine, danas je, na inicijativu reprezentativnih sindikata, u poslovnim prostorima Ine održan sastanak članova Uprave i menadžmenta Ine s predstavnicima reprezentativnih sindikata. Radi se o čelnicima i predstavnicima Sindikata naftnog gospodarstva (SING), Sindikata naftne djelatnosti (INAŠ) i Samostalnog sindikata…